دستگاه آب مقطر گیری 2 محصول وجود دارد

زیرشاخه‌ها

 • GFL
  اساس کار و عملکرد اجزاء مختلف دستگاه های آب مقطرگیری(دیونایزر) ساخت شرکت GFL
  پیش فیلتراسیون (Pre-filtration)
  پروسه پیش فیلتراسیون جهت آماده سازی آب برای ورود به واحد اصلی دستگاه می باشد آب قبل از ورود به دستگاه جهت حذف ذرات معلق و میکرونی تصفیه مقدماتی میگردد. از فیلترهای کارتریج ،الیاف پلی پروپیلن ، پلی فسفات ،کربن اکتیو ، کربن بلاک ،سرامیکی و فیلترهای شنی براساس املاح محلول موجود در آب ورودی به دستگاه درمرحله پیش فیلتراسیون استفاده میشود.
  اسمز معکوس دوبل (Double reverse osmosis)
  فرایندی است که در آن از فشار برای معکوس کردن جریان اسمزی آب از درون یک غشاء نیمه تراوا استفاده میشود. در سیستم اسمز معکوس آب تحت فشار از یک طرف یک غشا مخصوص عبور داده شده به طوری که غشا مذکور فقط به مولکول های اب اجازه ی عبور از خود را میدهد.در فرایند اسمز معکوس دوبل پس از تصفیه آب از مرحله ی اول اسمز معکوس وارد سیستم اسمز معکوس دوم میگردد که با این عمل به هدایت الکتریکی بسیار پایین خواهیم رسید.
  سیستم تبادل یونی(Ion exchange system)
  روش های تبادل یونی بر اساس تبادل برگشت پذیر یون ها بین محلول و یک فاز جامد استوار است.آب از بستر رزین های تبادل یونی عبور نموده و تمام کاتیون ها وآنیون های موجود در آب حذف میشود.از سیستم های تبادل یونی به دو منظور سختی گیری و همچنین تولید آب فوق خالص ساز استفاده میگردد.در واقع استفاده از این روش نیاز صنایع به آب فوق خالص ساز را مرتفع میسازد.
  سیستم های پرتو دهی فرابنفش(ultraviolet)
  وجود منبع تابش فرابنفش در مدل های مختلف برای استفاده در مراکزی که آب خالص مصرفی آن ها باید عاری از هر گونه میکروارگانیسم باشد.UV یکی از روش های طبیعی ضدعفونی آب است که شیوه ای موثر جهت ضدعفونی میکروارگانیسم ها و پاتوژن ها بدون استفاده از موادشیمیایی میباشد.
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم
نمایش 1 - 2 از 2 آیتم

دستگاه آب مقطر گیری

آخرین خبرها