فهرست محصولات این تولید کننده ALS

شرکت ALS ژاپن

شرکت ژاپنی ALS تجهیزات و محصولات گسترده‌ای در حوزه های الکتروشیمی و اسپکتروالکتروشیمی از قبیل دستگاه پتانسیواستات دو کاناله (Bipotentiostat Model 2325)، دستگاه الکترود دیسک چرخان با متعلقات جانبی (Ring Disk Electrode RRDE-3A)، سیستم اسپکترومتر (SEC2000)، و... را تولید می‌کند. 

شرکت ALS ژاپن


شرکت ژاپنی ALS تجهیزات و محصولات گسترده‌ای در حوزه های الکتروشیمی و اسپکتروالکتروشیمی از قبیل دستگاه پتانسیواستات دو کاناله (Bipotentiostat Model 2325)، دستگاه الکترود دیسک چرخان با متعلقات جانبی (Ring Disk Electrode RRDE-3A)، سیستم اسپکترومتر (SEC2000)، و... را تولید می‌کند. شرکت ALS همچنین سازنده تنوع گوناگونی از سل‌های اسپتروالکتروشیمیایی (SEC-C/SEC-2F)، سل میکروبالانس کریستال کوارتز/ کریستال کوارترز (QCM/EQCM)، انواع الکترودهای الکتروشیمیایی و تجهیزات جانبی آنها می‌باشد.ALS Co., Ltd


TOKYO JAPAN

بیشتر
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم
نمایش 1 - 5 از 5 آیتم