الکترود مرجع شرکت Radiometer Analytical

الکترود مرجع تامین کننده پتانسیل ثابت و پایدار در شرایط واکنش الکتروشمیایی می‌باشد. تفاوت اصلی بین الکترودهای مرجع، نوع سیستم مرجع آنها (Ag/AgCl, Calomel, Hg/Hg2SO4) و همچنین نوع سطح تماس یک لایه (محلول‌های آبی) یا دولایه (محلول‌های غیرآبی) آنها می‌باشد.

شرکت رادیومتر آنالیتیکال دو نوع الکترودهای مرجع استفاده کننده از تکنولوزی Red Rod و همچنین الکترودهای معمولی از قبیل کالومل، نقره-نقره کلراید، سولفات جیوه، و اکسید جیوه را عرضه می‌کند.

الکترودهای دارای سطح تماس دولایه (double junction) عموما برای اندازه گیری نمونه‌های حساس به یون‌های Cl- و K+ و یا الکترودهای انتخابگر-یون (ion-selective) طراحی شده اند.

سطح تماس غلاف دار دارای ویژگی جریان عبوری بالا جهت جلوگیری از خطر گرفتگی روزنه های سطح تماس می‌باشند. نوع پین‌های متخلخل برای کاربری‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. و الکترودهای فیبری که درای ویژگی عبور آهسته جریان هستند، جهت جلوگیری از آلودگی محلول درون الکترود طراحی شده اند.

radiometer analytical هیچ محصولی در این دسته بندی موجود نیست

آخرین خبرها