جدیدترین کالاها
شیکر لوله Velp مدل CLASSIC
شیکر لوله Velp مدل CLASSIC
تماس بگیرید
شیکر لوله Velp مدل ZX3 Advanced
شیکر لوله Velp مدل ZX3 Advanced
تماس بگیرید
شیکر لوله Velp مدل TX4 Digital
شیکر لوله Velp مدل TX4 Digital
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی Radwag سری PS1000 /C/1
ترازوی آزمایشگاهی Radwag سری PS1000 /C/1
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی سه رقم اعشار مدل PS 1000 /C/2
ترازوی آزمایشگاهی سه رقم اعشار مدل PS 1000 /C/2
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی PS1000.R2 سه رقم اعشار
ترازوی آزمایشگاهی PS1000.R2 سه رقم اعشار
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی سه رقم و کالیبراسون داخلی مدل PS600.R2
ترازوی آزمایشگاهی سه رقم و کالیبراسون داخلی مدل PS600.R2
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی Radwag با ظرفیت ۵۱۰ گرم و دقت ۱ میلی گرم سری PS
ترازوی آزمایشگاهی Radwag با ظرفیت ۵۱۰ گرم و دقت ۱ میلی گرم سری PS
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۸۰۰۰گرم و دقت ۱۰ میلی گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 8000/C/1
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۸۰۰۰گرم و دقت ۱۰ میلی گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 8000/C/1
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۶۰۰۰ گرم و دقت ۱۰ میلی گرم  Radwag  باکالیبراسیون خارجی سری PS 6000/C/1
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۶۰۰۰ گرم و دقت ۱۰ میلی گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 6000/C/1
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۳۵۰۰ گرم  ودقت ۰٫۰۱ گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 3500/R/1
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۳۵۰۰ گرم ودقت ۰٫۰۱ گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 3500/R/1
تماس بگیرید
ترازوی رطوبت سنج آزمایشگاهی Radwag مدل MA50 R
ترازوی رطوبت سنج آزمایشگاهی Radwag مدل MA50 R
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۷۵۰گرم Radwag باکالیبراسیون داخلی اتوماتیک سری PS 750 /C/2
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۷۵۰گرم Radwag باکالیبراسیون داخلی اتوماتیک سری PS 750 /C/2
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۲۱۰ گرم Radwag باکالیبراسیون داخلی اتوماتیک سری AS210 /R/2
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۲۱۰ گرم Radwag باکالیبراسیون داخلی اتوماتیک سری AS210 /R/2
تماس بگیرید
کیت دانسیته سنج ترازو های آنالیتیکال Density kit 85
کیت دانسیته سنج ترازو های آنالیتیکال Density kit 85
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی ۴رقم اعشار AS220 /C/1
ترازوی آزمایشگاهی ۴رقم اعشار AS220 /C/1
تماس بگیرید
دستگاه فیلم کش اتوماتیک اطلس
دستگاه فیلم کش اتوماتیک اطلس
تماس بگیرید
جوهرنقره -نقره کلرید ALS ژاپن
جوهرنقره -نقره کلرید ALS ژاپن
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر ۴۵ لیتری مدل S450H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر ۴۵ لیتری مدل S450H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر۲۸ لیتری مدل S300H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر۲۸ لیتری مدل S300H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر ۱۳ لیتری مدل S120H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر ۱۳ لیتری مدل S120H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر ۹ لیتری مدل S90H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر ۹ لیتری مدل S90H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر۸ لیتری مدل S80H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر۸ لیتری مدل S80H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک ۶ لیتری مدل S60H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک ۶ لیتری مدل S60H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
هات پلیت ۶ خانه با همزن مغناطیسی (آنالوگ)MTops مدل HS15-26P
هات پلیت ۶ خانه با همزن مغناطیسی (آنالوگ)MTops مدل HS15-26P
تماس بگیرید
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال)MTops مدلHSD334-01
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال)MTops مدلHSD334-01
تماس بگیرید
هات پلیت با همزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدلHS334-04
هات پلیت با همزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدلHS334-04
تماس بگیرید
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال) MTops مدل HSD330
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال) MTops مدل HSD330
تماس بگیرید
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال) MTops مدل HSD180
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال) MTops مدل HSD180
تماس بگیرید
هات پلیت باهمزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدل HS330
هات پلیت باهمزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدل HS330
تماس بگیرید
تجهیزات آزمایشگاه عمومی نمایش بیشتر
شیکر لوله Velp مدل CLASSIC
شیکر لوله Velp مدل CLASSIC
تماس بگیرید
شیکر لوله Velp مدل ZX3 Advanced
شیکر لوله Velp مدل ZX3 Advanced
تماس بگیرید
شیکر لوله Velp مدل TX4 Digital
شیکر لوله Velp مدل TX4 Digital
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی Radwag سری PS1000 /C/1
ترازوی آزمایشگاهی Radwag سری PS1000 /C/1
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی سه رقم اعشار مدل PS 1000 /C/2
ترازوی آزمایشگاهی سه رقم اعشار مدل PS 1000 /C/2
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی PS1000.R2 سه رقم اعشار
ترازوی آزمایشگاهی PS1000.R2 سه رقم اعشار
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی سه رقم و کالیبراسون داخلی مدل PS600.R2
ترازوی آزمایشگاهی سه رقم و کالیبراسون داخلی مدل PS600.R2
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی Radwag با ظرفیت ۵۱۰ گرم و دقت ۱ میلی گرم سری PS
ترازوی آزمایشگاهی Radwag با ظرفیت ۵۱۰ گرم و دقت ۱ میلی گرم سری PS
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۸۰۰۰گرم و دقت ۱۰ میلی گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 8000/C/1
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۸۰۰۰گرم و دقت ۱۰ میلی گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 8000/C/1
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۶۰۰۰ گرم و دقت ۱۰ میلی گرم  Radwag  باکالیبراسیون خارجی سری PS 6000/C/1
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۶۰۰۰ گرم و دقت ۱۰ میلی گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 6000/C/1
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۳۵۰۰ گرم  ودقت ۰٫۰۱ گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 3500/R/1
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۳۵۰۰ گرم ودقت ۰٫۰۱ گرم Radwag باکالیبراسیون خارجی سری PS 3500/R/1
تماس بگیرید
ترازوی رطوبت سنج آزمایشگاهی Radwag مدل MA50 R
ترازوی رطوبت سنج آزمایشگاهی Radwag مدل MA50 R
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۷۵۰گرم Radwag باکالیبراسیون داخلی اتوماتیک سری PS 750 /C/2
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۷۵۰گرم Radwag باکالیبراسیون داخلی اتوماتیک سری PS 750 /C/2
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۲۱۰ گرم Radwag باکالیبراسیون داخلی اتوماتیک سری AS210 /R/2
ترازوی آزمایشگاهی با ظرفیت ۲۱۰ گرم Radwag باکالیبراسیون داخلی اتوماتیک سری AS210 /R/2
تماس بگیرید
کیت دانسیته سنج ترازو های آنالیتیکال Density kit 85
کیت دانسیته سنج ترازو های آنالیتیکال Density kit 85
تماس بگیرید
ترازوی آزمایشگاهی ۴رقم اعشار AS220 /C/1
ترازوی آزمایشگاهی ۴رقم اعشار AS220 /C/1
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر ۴۵ لیتری مدل S450H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر ۴۵ لیتری مدل S450H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر۲۸ لیتری مدل S300H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر۲۸ لیتری مدل S300H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر ۱۳ لیتری مدل S120H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر ۱۳ لیتری مدل S120H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر ۹ لیتری مدل S90H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر ۹ لیتری مدل S90H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک کلینر۸ لیتری مدل S80H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک کلینر۸ لیتری مدل S80H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
حمام التراسونیک ۶ لیتری مدل S60H ساخت Elma آلمان
حمام التراسونیک ۶ لیتری مدل S60H ساخت Elma آلمان
تماس بگیرید
هات پلیت ۶ خانه با همزن مغناطیسی (آنالوگ)MTops مدل HS15-26P
هات پلیت ۶ خانه با همزن مغناطیسی (آنالوگ)MTops مدل HS15-26P
تماس بگیرید
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال)MTops مدلHSD334-01
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال)MTops مدلHSD334-01
تماس بگیرید
هات پلیت با همزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدلHS334-04
هات پلیت با همزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدلHS334-04
تماس بگیرید
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال) MTops مدل HSD330
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال) MTops مدل HSD330
تماس بگیرید
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال) MTops مدل HSD180
هات پلیت با همزن مغناطیسی (دیجیتال) MTops مدل HSD180
تماس بگیرید
هات پلیت باهمزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدل HS330
هات پلیت باهمزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدل HS330
تماس بگیرید
هات پلیت باهمزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدل HS180
هات پلیت باهمزن مغناطیسی نمایشگر دیجیتال دما MTops مدل HS180
تماس بگیرید
هات پلیت با همزن مغناطیسی (آنالوگ) MTops مدل HS33
هات پلیت با همزن مغناطیسی (آنالوگ) MTops مدل HS33
تماس بگیرید