پتانسیواستات و گالوانواستات دستگاه هایی هستند که در الکتروشیمی، آنالیز الکتروشیمی، تست و مشخصه یابی باتری ها، پیل سوختی، مطالعات خوردگی، آزمایش های ولتامتری،  تصویر برداری سطح و سایر کاربری های وابسته، استفاده می‌شوند.

دستگاه پتانسیواستات به منظور نگهداری پتانسیل (ولتاژ) در مقداری ثابت بین یک الکترود کار و یک الکترود مرجع بکار گرفته می‌شوند. دستگاه گالوانواستات نیز به منظور نگهداری عبور جریان ثابت از یک سل الکتروشیمیایی بکار گرفته می‌شود. بوسیله پتانسیواستات ها سیگنال آمده از الکترود مرجع از طریق یک مبدل امپدانس که جریان ورودی را تقویت می‌کند، تغذیه می‌شود تا سطح ولتاژ ثابت باقی بماند.

در این دستگاه، یک مقاومت ورودی بافر را از بارهای استاتیک محافظت می‌کند و همچنین یک خازن نویزرهای داخلی و ذاتی را کاهش می‌دهد. مشابه پتانسیو استات ها، عملکرد گالوانواستات ها نیز به عنوان تقویت کننده اکتورنیکی با فیدبک پایین می‌باشد. یک گالوانو استات معمولی، یک ولتاژ ثابت که یک مقاومت بصورت سری به آن بسته است را تولید می‌کند.

برای رانش یک جریان نزدیک به ثابت در سراسر یک بار خارجی، این مقاوت گفته شده، نیاز به عملکرد در سطح نسبتا بسیار بالاتری از مقاومت بار خارجی دارد. گالوانواستات های پیشرفته تر قادر به تغذیه جریان ثابتی در گستره چند پیکو آمپر (pA) تا چندین آمپر (A) هستند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه پتانسیواستات و سایر تجهیزات الکتروشیمی و نحوه فروش این دستگاه ها با شرکت اطلس تجهیز ماندگار (نماینده کمپانی WonATech) تماس بگیرید