تفاوت های دستگاه های پتانسیواستات و گالوانواستات

تفاوت بین دستگاه های پتانسیواستات گالوانواستات امپدانس آنالایزر شامل رنج جریان، پتانسیل، و دقت و رزولوشن خوانش جریان میباشد. برخی از دستگاه های پیشرفته پتانسیواستات دارای آنالایزر امپدانس الکتروشیمیایی EIS هستند.

دستگاه های پتانسیواستات / گالوانواستات بر اساس مشخصات و ویژگی های فنی و نوع رابط کاربری یا همان نرم افزار آنها که کارخانه سازنده در نظر گرفته است، تفاوت دارند.

نرم افزار کاربری دستگاه پتانسیواستات شامل مدهای زیر میباشد:
ولتامتری خطی و چرخه ای، ولتامتری پالسی تفاضلی و نرمال، مدهای قابل برنامه ریزی توسط کاربر، و کرنوپتانسیومتری و کرنوآمپرومتری باشد.

نرم افزار دستگاههای پتانسیواستات شامل موارد زیر است:
پلاریزاسیون پتانسیواستاتیک، پلاریزاسیون گالوانواستاتیک، و پلاریزاسیون پتانسیوداینامیک نیز موجود هستند.

انواع جدید دستگاه های پتانسیواستات دارای ماژول اندازه گیری امپدانس الکتروشیمیایی EIS نیز میباشند.
همچنین نرم افزارهای پیشرفته اندازه گیری مقاومت پلاریزاسیون خطی (LRP) و اندازه گیری جریان مقاومت صفر (ZRA) نیز بسته به کاربری و مدل دستگاه پتانسیو استات وجود دارند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دستگاه پتانسیو استات و سایر تجهیزات الکتروشیمی و نحوه فروش این دستگاه ها با شرکت اطلس تجهیز ماندگار (نماینده کمپانی WonATech) تماس بگیرید